Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Thiết kế căn hộ

Chung cư Hà Nội Share:


Tòa A: Thiết kế căn hộ Chung cư OCT5 Resco Cổ Nhuế bao gồm:


Tòa A: Các căn như sau
- Căn A01: Diện tích – 96,38m2  – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn A02: Diện tích – 69,83m2  – 2 phòng ngủ, 2 wc.
- Căn A03: Diện tích – 86,0 m2   – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn A04: Diện tích – 78,22m2  – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn A05: Diện tích – 73,46m2  – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn A06: Diện tích – 91,2m2    – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn A07: Diện tích – 120,16m2 – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn A08: Diện tích – 64,49m2  – 2 phòng ngủ, 2 wc.
- Căn A09: Diện tích – 92,9m2    – 3 phòng ngủ, 2 Wc.Tòa B: Các căn như sau:

- Căn B01: Diện tích  – 82,7m2  – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B02: Diện tích  – 63,9m2  – 2 phòng ngủ, 2 wc.
- Căn B03: Diện tích  – 118m2   – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B04: Diện tích  – 63,4m2  – 2 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B05: Diện tích  – 55,8m2  – 2 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B06: Diện tích  – 83,4m2  – 3 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B07: Diện tích  – 64,45m2 – 2 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B08: Diện tích  – 64,5m2  – 2 phòng ngủ, 2 wc.
- Căn B09: Diện Tích – 65,4m2  – 2 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B10: Diện Tích – 64,8m2  – 2 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B11: Diện Tích – 64,6m2  – 2 phòng ngủ, 2 Wc.
- Căn B12: Diện Tích – 64,7m2  – 2 phòng ngủ, 2 Wc.


HOTLINE: 0936201858
Quý khách vui lòng điền địa chỉ email để nhận những thông tin mới nhất về dự án

Cung cấp Mr Khang
TOP