Cập nhật các căn hộ đang bán.


Bảng căn hộ.

Cập nhật Căn hộ Chung cư Thành Ủy Hà Nội - OCT5 Cổ Nhuế - Ngày 17/12/2014
Loại căn
Tầng
 Giá bán (Trđ/m2)
Diện tích ( m2 )
Tổng bán
Nội dung
A1
20
16.5
96.38
1590.27
VB Chuyển nhượng
A2
12
18
69.8
1256.4
VB Chuyển nhượng
A3
20
18.2
86
1565.2
HĐTT
A4
16; 18; 20
17.8
78.22
1392.316
HĐTT
A5
15
17.8
73.5
1308.3
HĐTT - Đã Bán
A5
16; 20
17.8
73.5
1308.3
HĐ TT
A8
22; 24
17.8
64.5
1148.1
HĐ TT
A9
20; 21
16.8
92.9
1560.72
HĐ TT
B11
15; 16
16.8
64.6
1085.28
Chuyển nhượng - Bàn giao Thô
B11
28
17.6
64.6
1136.96
HĐ TT
B12
28
17.6
64.7
1138.72
HĐ TT
B2
24
18
63.9
1150.2
HĐTT - Đã Bán
B2
28; 27
17.7
63.9
1131.03
HĐ TT
B3
20; 22
17
118
2006
HĐTT
B4
24; 25
17.8
63.4
1128.52
HĐTT
B5
28
17.8
55.8
993.24
HĐ TT
B8
18
18
64.5
1161
HĐ TT - Đã Bán
B9
17
17.8
65.4
1164.12
HĐ TT - Đã Bán

Liên hệ: Nguyễn Khang: 0936 851 292 


Mặt bằng tầng điển hình tòa A - Chung cư OCT5
Mặt bằng tầng điển hình tòa B - Chung cư OCT5

Tổng Quan dự án OCT5


HOTLINE: 0936201858
Quý khách vui lòng điền địa chỉ email để nhận những thông tin mới nhất về dự án

Cung cấp Mr Khang
TOP